Valmennus antaa varmuutta nuoren tulevaisuuteen

OTE OMAAN TALOUTEEN -VALMENNUS

KANNUSTAA NUORIA KIINNOSTUMAAN OMAN TALOUDEN HALLINNASTA

 

Järjestämme Ote omaan talouteen -valmennuksia toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Pirkanmaata. Ota yhteyttä, mikäli toivot koulullesi valmennusta. Valmennukset ovat yrityskummiemme mahdollistamia ja täten kouluille ilmaisia.

Valmennus tarjoaa työkalut oman talouden hallintaan ja seurantaan sekä aktivoi nuorta miettimään omaa tulevaisuuttaan myös oman talouden ja sen hallinnan kautta. Vaikka suurin osa nuorista asuu vielä vanhempiensa luona, he oppivat valmennuksessa lähtökohdat tasapainoisen talouden ylläpitoon, ja osaavat hyödyntää oppeja tulevaisuudessa itsenäistymisen tullessa ajankohtaiseksi. Valmennuksissa korostuu tulevaisuus ja ennaltaehkäisevä näkökulma, ja sen avulla nuoria kannustetaan kiinnostumaan aiheesta.

Valmennuksessa korostuu käytännönläheisyys ja osallistava oppiminen. Valmennuksen aikana tutustutaan maksuhäiriömerkintöihin, oman talouden hallintaan, säästämiseen, vakuutuksiin ja omilleen muuttoon. Tavoitteenamme on rohkaista nuoria ottamaan aktiivisesti oma talous hallintaan ilman ylimääräistä stressiä.

Valmennuksia järjestetään koko lukuvuoden ajan syyskuusta toukokuuhun ja niitä voidaan järjestää millä tahansa oppitunnilla. Valmennus on kestoltaan noin 75 minuuttia. Valmennus voidaan järjestää minkä tahansa oppiaineen yhteydessä, sillä se ei ole oppiainesidonnainen. Valmennukset eivät maksa kouluille mitään.

Haluamme, että nuoret kiinnostuvat oman taloutensa kunnossapidosta, ja sen takia olemme rakentaneet koulutuksesta rennon ja käytännönläheisen, jotta nuorten on mahdollisimman helppo sisäistää asiat. Koulutus ei ole luentomainen, vaan opiskelijat pääsevät itse etsimään tietoa ja vahvistamaan omaa osaamistaan. Koulutus on monipuolinen, mutta keskittyy ytimekkäästi tärkeimpien käsitteiden ympärille. Se on sekoitus luentoa, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyötä. Rohkaisemme opiskelijoita tuomaan esille omia mielipiteitä ja kokemuksia, sekä kannustamme avoimeen keskusteluun!

 

Haluatko valmennuksen omalle koulullesi?