Muutto omaan kotiin edessä. Vuokrasopimus kunnossa, muuttoilmoitukset tehtynä, mitä vielä?
Kotivakuutus! Kotivakuutus tulee yleensä ensimmäistä kertaa eteen kotoa pois muuttaessa. Varsinkin
opiskelijoilla, budjetin ollessa tiukilla jo muutenkin, saattaa herätä mieleen kysymys, onko kotivakuutus
pakollinen tai edes tarpeellinen? Ensimmäinen vuokra-asunto on kuitenkin vain väliaikainen ja
kotivakuutukseen menevät rahat voisi käyttää johonkin muuhun? Eikö vain? Väärin! Vaikka kotivakuutus ei
ole pakollinen, on se kuitenkin erittäin huono kohta säästää, ja sen ottamatta jättäminen varmasti
harmittaa, jos vahinko sattuu.

Monet vuokranantajat usein vaativatkin kotivakuutuksen ottamista vuokralaisiltaan. Myös Pirkan
Opiskelija-asunnot – POAS suosittelee kotivakuutuksen ottamista, koska jokainen koti, oli se kuinka
väliaikainen tahansa, tarvitsee vakuutuksen. Kotivakuutus tuo myös mielenrauhaa, sillä vaikka olet kuinka
huolellinen ja tarkka, jotain saattaa sattua.

Mitä kaikkea kotivakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa?

Tässä kohtaa kotivakuutuksilla on suuriakin eroja. Se mitä sinun kotivakuutuksesi kattaa, voi naapurin
vakuutuksesta puuttua. Kannattaakin olla tarkkana, vakuutussopimusta tehtäessä, että vakuutuksesi kattaa
juuri sinulle oleelliset asiat.

Kotivakuutus on erittäin laaja kokonaisuus ja sen sisältö määräytyy vakuutuksenottajan, eli sinun tarpeidesi
mukaan. Kotivakuutus voi pitää sisällään esimerkiksi kodin irtaimiston vakuutuksen, vastuuvakuutuksen,
oikeusturvan ja matkavakuutuksen.

Kodin irtaimiston vakuutus
Kodin irtaimistolla tarkoitetaan kaikkia kodissa olevia tavaroita, huonekaluja, laitteita ja usein myös
esimerkiksi polkupyörää, silmälaseja ja niin edelleen. Kodin-irtaimistoa voi rikkoutua tai jopa tuhoutua tai
sitä voidaan varastaa. Kodin irtaimiston vakuutus korvaa nämä asiat, kunhan sinulla on tarpeeksi laaja
vakuutus. Kodin irtaimisto kannattaa vakuuttaa aina, vaikka asuisitkin vuokralla.
Vastuuvakuutus & Oikeusturvavakuutus
Vastuuvakuutus korvaa tilanteet, joissa aiheutat vahinkoa toiselle, esimerkiksi pesukoneen vuotaessa
saattaa aiheutua vahinkoa myös muille asukkaille. Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikulujasi, jos
sinut haastetaan oikeuteen.

Matkavakuutus
Vaikka matkavakuutus otetaan yleensä erikseen ja usein vasta matkalle lähdettäessä, kannattaa paljon
matkustavien liittää matkavakuutus osaksi kotivakuutusta. Matkavakuutus koostuu kahdesta eri
vakuutuksesta: matkatavaravakuutuksesta ja matkustajavakuutuksesta. Osaan kotivakuutuksista
matkatavaravakuutus sisältyy automaattisesti. Matkatavaravakuutus korvaa tavarat ja matkustajavakuutus
esimerkiksi mahdolliset sairaskulusi matkan aikana.

Kotivakuutus sisältää joko kaikki tai vain jonkin ylläolevista osioista. Lisäksi kunkin osion laajuus vaihtelee
vakuutusyhtiön, sekä valitun vakuutuspaketin mukaan.

Kotivakuutuksien hinnat ja laajuus vaihtelevat

Kotivakuutuksien hinnat vaihtelevat laidasta laitaan eri vakuutusyhtiöiden välillä ja usein opiskelijoille tai
alle 30 -vuotiaille on edullisempia tarjouksia. Siihen nähden, jos vahinko joskus sattuu, hinta on pieni. Siihen
paljon vakuutuksestasi maksat, vaikuttavat muun muassa kotivakuutuksen laajuus, sekä kuinka suuri
omavastuun määrä on. Kaikki nämä asiat määritellään yksilöllisesti sopimusta tehdessä. Useilla

vakuutusyhtiöillä on kätevä vakuutuslaskuri omilla sivuillaan, jonka avulla pystyy kilpailuttamaan eri
vakuutusyhtiöiden kotivakuutuksia. Omavastuulla tarkoitetaan sitä summaa, joka jää vahinkotapauksessa
sinun korvattavaksesi.

Kotivakuutuksen laajuus vaikuttaa siihen, mitä vakuutus korvaa. Eri vakuutusyhtiöt käyttävät laajuuksista
hieman eri nimiä, puhutaan esimerkiksi suppeasta kotivakuutuksesta, peruskotivakuutuksesta tai laajasta
kotivakuutuksesta. Ole perillä siitä mitä juuri sinun kotivakuutuksesi pitää sisällään! Kotivakuutus voi siis
korvata hyvinkin laajasti kotisi irtaimiston vahingot, muille aiheuttamasi vahingot, sijaisasumisesta
syntyneet kulut esimerkiksi tulipalon jälkeen, erilaiset vesivahingot, oikeudenkäyntikulut, matkatavarat ja
paljon muuta.

Kotivakuutuksessa on kuitenkin aina ehtoja, jotka rajaavat joitakin asioita pois vakuutuksen korvauspiiristä.
Näitä ovat yleisesti esimerkiksi jonkin laitteen käyttövirhe, tavaran hukkaaminen sekä lemmikin tai
tuhoeläinten aiheuttamat vahingot. Myöskään kotiavaimen katoamisesta johtuvaa lukon
uudelleensarjoitusta, ei korvata, paitsi jos avain on hävinnyt murron tai ryöstön aikana. Huomaa myös, että
kotivakuutus korvaa vain äkillisesti ja odottamattomasti syntyneet vahingot. Vakuutus ei esimerkiksi
yleensä korvaa vähitellen syntyneitä kosteusvauriota. Sen takia onkin tärkeää ilmoittaa aina vuokra-
asuntosi huoltoyhtiölle, mikäli asunnossa on vuotavia hanoja, ikkunoiden tiivisteongelmia tai muuta
vastaavaa, ettei vioista synny isompia ongelmia.

Äkilliseksi ja odottamattomaksi vahingoksi katsotaan myös jokin aika sitten uutisotsikoihin noussut aihe –
suihkuun nukahtaminen. Yleensä kotivakuutus korvaa, jos teko johtuu huolimattomuudesta. Toisaalta
vakuutusyhtiö voi ehtojensa mukaan tulkita asiaa tuottamuksellisuuden näkökulmasta ja vähentää
korvattavaa summaa huomattavastikin.

Vesivahingon korjauskustannukset jakautuvat lain mukaisesti niin, että taloyhtiö maksaa rakenteiden
kuivaamisesta ja eristämisestä koituneet kustannukset ja asukas puolestaan korvaa uudet sisäpinnat,
esimerkiksi lattialaatat tai parketin. Tällaisessa tilanteessa taloyhtiö tai vuokranantaja voi myös vaatia
vuokralaiselta vahingonkorvauksia kustannuksista. Kustannukset nousevat usein hyvinkin suuriksi ja ilman
kotivakuutusta asukas on pulassa. Tilanne johtaa usein odottamattomiin talousvaikeuksiin ja lopulta jopa
maksuhäiriömerkintään. Kotivakuutus on siis helppo keino pitää myös taloudestaan huolta.

Jos asut vuokralla, sinun ei tarvitse vakuuttaa asuntosi rakennusta, vaan vakuuttamisen hoitaa taloyhtiö tai
vuokranantaja. Taloyhtiön tai vuokranantajan ottama vakuutus ei kuitenkaan korvaa omaisuudellesi
sattuvia vahinkoja! Kiinteistövakuutuksella taloyhtiö on vakuuttanut kiinteistön ja siihen kuuluvat
rakennukset ja vakuutus korvaa yleensä taloyhtiön omaisuusvahinkoja, rakenteiden pintojen vahinkoja sekä
erilaisia palo- vuoto- ja murtovahinkoja.

Kotivakuutukseen liittyvät asiat saattavat hämmentää, mutta rakettitieteestä ei ole kysymys. Ensimmäistä
kotivakuutusta ottaessasi kannattaa kysellä ensin vanhemmilta, sukulaisilta tai ystäviltä millaisia
vakuutuksia heillä on ja muistaa tutustua huolella eri vakuutusyhtiöiden tarjoamien vakuutusten ehtoihin ja
sisältöihin.

 

Lähteet:
https://www.taloussuomi.fi/vakuutus/kotivakuutus-mika- ja-miksi
https://www.vuokrakas.com/vuokralainen/miksi-pitaisi- ottaa-kotivakuutus/
http://www.kiinteistolehti.fi/vuokralainen-nukahti- suihkuun-ja- siita-seurasi- vesivahinko/

 

Tämän tekstin on tuottanut yhteistyökumppanimme Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n Leena Korteniemi