Ote omaan talouteen on toisen asteen opiskelijoille suunnattu oman talouden hallintaan keskittyvä valmennus. Valmennuksia järjestetään Pirkanmaan lukioissa ja ammattikouluissa alkavan lukuvuoden 2017-2018 aikana. Tärkeintä on, että nuori ymmärtää valmennuksen aikana, miksi oman talouden hallinta on tärkeää sekä miksi maksuhäiriömerkintöjen syntymistä kannattaa välttää ja miten ne vaikuttavat elämään. Tavoitteena on tarjota nuorelle työkaluja oman talouden hallintaan, sekä saada nuoret pohtimaan, minkälainen vaikutus maksuhäiriömerkinnöillä on omaan tulevaisuuteen sekä koko ympäröivään yhteiskuntaan.

Opiskelijoiden antaman palautteen perusteella nuoret eivät koe saavansa tarpeeksi tietoa maksuhäiriömerkinnöistä ja oman henkilökohtaisen talouden hallinnasta. He ovat kuitenkin sitä mieltä, että omaa talouttaan olisi parasta oppia hallitsemaan jo ennen kuin rahankäyttö tulee ajankohtaiseksi, eli ennen kuin tulot ja menot muuttuvat säännöllisiksi, mutta kuitenkin viimeistään silloin, kun muuttaa omilleen. Nuorten mielestä vanhemmilla on suurin vastuu opettaa vastuullista rahankäyttöä, mutta iso vastuu on myös opettajilla ja yritysten edustajilla. Eri yritysten edustajat näyttävät esimerkkiä tekemällä itse vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Yrityksissä piilee suuri tietopääoma myös talouden hallintaan ja maksuhäiriömerkintöihin liittyen, ja se olisi harmillista jättää hyödyntämättä. Pehmeät arvot ohjaavat yrityksiä lähtemään mukaan tukemaan nuoria. Tänä lukukautena Ote omaan talouteen -projektin yhteistyökumppanina toimii Pirkan Opiskelija-asunnot Oy. Yhteistyökumppanuuden kautta Pirkan Opiskelija-asunnot haluavat olla tukemassa nuorten talousosaamista, jotta esimerkiksi maksuhäiriömerkinnät eivät estäisi nuorten mahdollisuutta saada ensiasuntoa. 

Nuoret ovat tietoisia siitä, että talouttaan hallitsee silloin, kun menot ovat pienemmät kuin tulot. Tämä ajatus voi kuitenkin olla vaikea toteuttaa siinä kohtaa, kun muuttaa omilleen ja yhtäkkiä tuleekin paljon suuria hankintoja, mutta tulot ovat vielä verrattain pienet. Silloin voi tuntua tyhmältä edes miettiä säästämistä, kun ei meinaa saada kaikkia laskujaan maksettua. Valmennuksissa painotetaankin eniten suunnitelmallisuutta ja ennakointia, sillä säästämällä etukäteen, voit selvitä ongelmitta suuristakin hankinnoista. Toisen asteen opiskelijat ovat keskimäärin 16-19 vuotiaita, joten esimerkiksi omilleen muuttaminen ei ole vielä kaikille ajankohtaista, mutta sen takia juuri ennakoiminen ja asioiden tiedostaminen on erittäin tärkeää, sillä sen minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 

 

Ote omaan talouteen -valmennus on alkujaan kahden yrittäjyysopiskelijan aloittama konsepti, jonka vetovastuu siirtyi heinäkuussa 2017 liiketoimintakaupan myötä uusille naamoille. Tällä hetkellä minä, Aino Luuppala, ja Joni Ramu kehitämme valmennustoimintaa visionamme vähentää nuorten ajautumista talousongelmiin lisäämällä tietoisuutta oman talouden hallinnasta. Pysy kuulolla!