Teksti: Veera Hahtala  /POAS

Vuokranantaja pyytää yleensä vuokralaiselta vakuuden, joka maksetaan ennen avainten luovuttamista asuntoon. Vakuudesta voidaan käyttää useampaa nimitystä – on takuuvuokraa, vuokratakuuta, vuokravakuutta, vakuutta, takuurahaa ja näiden eri variaatioita.

Huomionarvoista kuitenkin on, että jos puhutaan vakuudesta, eikä vuokravakuudesta- tai takuusta, se käsittää kaikki vuokranantajalle aiheutuneet kustannukset, ei pelkästään maksamattomia vuokria.

Pyytäessään vuokralaiselta vakuuden, vuokranantaja varautuu siihen, ettei vuokralainen välttämättä huolehdi vuokran maksusta tai aiheuttaa asuntoon vaurioita. Vuokralainen ei tietenkään vastaa asunnon tavallisesta kulumisesta, mutta muihin korjauskuluihin ja vahinkojen kattamiseen voidaan käyttää vakuutta. Huomionarvoista on myös se, että tarvittaessa vuokranantaja voi myös laskuttaa korjauskuluista jäljelle jäävän osuuden vakuuden jälkeen.

”Jos vakuus ei ole riittävä tappioiden kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus periä vuokralaiselta loputkin vahingosta aiheutuneet kustannukset.”
(Takuuvuokra.com)

 

Esimerkkejä normaalista kulumisesta Esimerkkejä vakuudesta pidätettävistä asioista
Seiniin tehdyt reiät taulujen yms kiinnittämiseksi (Kohtuullinen määrä) Kadonneiden avainten takia tehtävä sarjoitus
Lattia- ja pöytätasojen pienet kulumat Lemmikkieläinten aiheuttamat tuhot, esim. koiran järsimät listat
Vuokrarästit
Pintojen ja laitteiden tavanomaista suuremmat kulumiset, esim. huonon siivouksen takia
Loppusiivouksen laiminlyönnistä aiheutuneet kulut

 

Maksamatta jäänyt vakuus on riittävä peruste vuokrasopimuksen purkamiselle, joten vakuuden huolehtiminen ajallaan on tärkeää. Vakuuden suuruus on yleensä 1-2 kuukauden vuokraa vastaava summa, mutta kuitenkin korkeintaan 3 kuukauden vuokrasumman suuruinen.

”Esimerkiksi Pirkan Opiskelija-asunnoilla vakuusmaksu määräytyy asunnon koon mukaan. Vakuudet on pyritty pitämään kohtuullisina – Soluasunnoissa se on 200 euroa, yksiöissä sekä kaksioissa 300 euroa ja kolmioissa 450 euroa.”

Mistä rahat vakuuteen?

Vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä tulee paljon mietittävää ja järjesteltävää. Jos kyseessä on ensimmäinen oma koti, edessä on usein paljon uusia hankintoja tulevaan kotiin, kuten esimerkiksi keittiövälineet ja huonekalut. Vakuusmaksu kannattaa laittaa kuitenkin etusijalle, koska jos ei pysty maksamaan vakuutta eikä vuokriaan, voi vuokrasopimus olla vaarassa purkaantua.

Jos itsellä on vaikeuksia saada rahoja kokoon vakuutta varten, kannattaa selvittää mahdollisuutta saada maksusitoumusta. Maksusitoumus on kirjallinen lupaus vuokranantajalle, että mikäli vuokralainen ei huolehdi velvoitteistaan, suostuu maksulupauksen antaja maksamaan aiheutuneet vahingot.

Aikaisemmin maksusitoumusta on voinut kysyä kaupungin tai kunnan sosiaalitoimistosta, mutta vuoden 2017 alusta asia siirtyy Kelan hoidettavaksi.

Kelan myöntämä vuokravakuus tulee olemaan maksimissaan 2 kuukauden vuokraa vastaava määrä ja se annetaan yleensä vuokrasopimuksen voimassaoloajan mukaisesti. Sitoumus on aina asuntokohtainen, joten muutettaessa uuteen asuntoon, tulee aina kysyä uusi maksusitoumus.

”Arvioitaessa vuokravakuuden myöntämistä on harkittava, edistääkö se toimeentulotuen tavoitetta henkilön tai perheen toimeentulon turvaamisessa ja itsenäisen selviytymisen edistämisestä”
(Kela)

Esimerkiksi erotilanteessa, terveydellisistä syistä tai asunnottomuuden tai sen uhatessa kannattaa selvittää mahdollisuus saada uuteen asuntoon maksusitoumus. Myös perhekoon muutos, työ- tai opiskelupaikan saanti toiselta paikkakunnalta tai asunnon vaihtaminen edullisempaan voivat olla syitä saada maksusitoumus.

 

Monet niin sanotut pikavippiyritykset mainostavat lainaa vuokravakuutta varten. Joissain tilanteissa se voi olla ainoa vaihtoehto, mutta aina kannattaa selvittää kaikki muut mahdollisuudet, koska lyhytaikainen laina on aina kallista. Korkojen lisäksi lainaan voi tulla muita lainanhoitokuluja, jolloin alkuperäinen lainasumma voi lopulta jopa kaksinkertaistua. Jos päätyy kuitenkin ottamaan lainaa joltain taholta, kannattaa takaisinmaksu huolehtia mahdollisimman lyhyessä ajassa, jolloin myös kulut pienenevät. Jo lainaa harkittaessa oman maksukyvyn huolehtiminen on todella tärkeää, jotta myöhemmin ei tule ongelmia lainan takaisinmaksun kanssa.

Miten ja milloin vakuuden saa takaisin?

Jos vuokralainen on huolehtinut kaikista velvollisuuksistaan, maksetaan vuokravakuus takaisin vuokrasopimuksen päätyttyä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi asunnon kunto, loppusiivous, vuokranmaksu ja avaimet.

Vuokrasopimukseen yleensä kirjataan, milloin vuokranantaja maksaa vakuuden takaisin. Vuokranantaja tai seuraava asukas tarkastaa asunnon kunnon vuokralaisen muutettua asunnosta pois, jonka jälkeen vakuus voidaan palauttaa. Yleensä palautus hoidetaan kuitenkin suhteellisen nopeasti, 7-20 vuorokauden kuluessa, riippuen myös vuokranantajasta ja mahdollisista lisäselvittelyistä liittyen poismuuttoon.

 

Veera Hahtala

Veera Hahtala

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n edustaja

Kirjoittaja on yhteistyökumppanimme Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n (POAS) edustaja, joka haluaa tuoda erilaisia vuokrasopimuksiin ja asumiseen liittyviä käsitteitä tutummiksi nuorille. Veera on ollut mukana Ote omaan talouteen -koulutuksissa kertomassa, mitä kaikkea nuori kohtaa itsenäistymisen kynnyksellä, kun omilleen muuttaminen on ajankohtaista!